Pazartesi - Cuma8AM - 6PM
OfisTrump Towers No:12 18.Kat 1801

HomeGüçlü Ekonomi

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions.

GSYH-SAGP* Verisine Göre Ülke Sıralaması

Türkiye ekonomisi, 2003 ve 2018 yılları arasında rekor bir büyüme kaydederek 2003 yılında dünyanın 18. büyük ekonomisi iken 2018 yılında 13. sıraya yükselmiştir .
https://gayrimenkulyatirimajansi.com/wp-content/uploads/2020/08/gucluekonomi1.png

Yıllık Ortalama GSY H Büyümesi (%) – 2003-2018

Rakiplerini geride bırakan Türkiye’nin büyüme ivmesinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülmektedir.
https://gayrimenkulyatirimajansi.com/wp-content/uploads/2020/08/chart.jpeg

Reel GSYH Büyümesi (Endeks: 2002=100)

https://gayrimenkulyatirimajansi.com/wp-content/uploads/2020/08/chart-1.jpeg

Brüt Kamu Borç Stoku (GSYH – %)

Mali disipline bağlı kalan Türkiye, 2002 yılında %70 olarak gerçekleşen kamu borç stokunun milli gelire oranını 2018 yılında %30 seviyesinin altına düşürmeyi başarmıştır.
https://gayrimenkulyatirimajansi.com/wp-content/uploads/2020/08/chart-2.jpeg

Bütçe Dengesi (GSYH – %)

İzlenen sıkı mali disiplinin olumlu etkisi, Türkiye'nin bütçe dengesine son 16 yılda fark edilir biçimde azalan bir açık olarak yansımıştır.
https://gayrimenkulyatirimajansi.com/wp-content/uploads/2020/08/chart-3.jpeg

Yıllık Enflasyon (%)

Geçmiş on yıllarda görülen yüksek enflasyon oranları ve beraberindeki yüksek volatilite, hızla düşürülmüş olup 2003 yılından bu yana kontrol altında tutulmaktadır.
https://gayrimenkulyatirimajansi.com/wp-content/uploads/2020/08/yillikeflasyon-1280x325.png

Türkiye Ekonomisi (Cari fiyatlarla GSYH, milyar ABD doları)

Son 16 yılda Türkiye gayrisafi yurtiçi hasılasını 236 milyar ABD doları (2002) seviyesinden 784 milyar ABD dolarına (2018) yükselterek kayda değer bir performans sergilemiştir.
https://gayrimenkulyatirimajansi.com/wp-content/uploads/2020/08/chart-4.jpeg

GSY H Büyümesine Katkı (%) – 2003-2018

Güçlü iç pazar ve girişimci özel sektör, yatırımları ve ihracatı destekleyerek Türkiye'nin son 16 yıldaki ekonomik büyümesine ivme kazandırmıştır.
https://gayrimenkulyatirimajansi.com/wp-content/uploads/2020/08/chart-5.jpeg

İstihdam Sağlama – 2008-2018

Türkiye, 2008-2018 döneminde 7,5 milyonluk istihdam artışı sağlamıştır.
https://gayrimenkulyatirimajansi.com/wp-content/uploads/2020/08/chart-6.jpeg

Türkiye'nin İhracatının Bölgelere Göre Dağılımı

Türkiye, 2002 yılında 36 milyar ABD doları olan toplam ihracat hacmini 2018 yılında 168 milyar ABD doları seviyesine yükseltmiş ve hem ihracat yapılan ülkeler hem de ihraç edilen ürünler bakımından önemli bir çeşitlilik sağlamıştır.
https://gayrimenkulyatirimajansi.com/wp-content/uploads/2020/08/chart-9.jpeg