Pazartesi - Cuma8AM - 6PM
OfisTrump Towers No:12 18.Kat 1801

Homeİş Yapma Maaliyetleri

Gayrimenkul Yatırım Ajansı

İş Yapma Maaliyetleri

Aylık Asgari Ücret (brüt ve net)
Aylık Asgari Ücret (brüt ve net)​
​ABD doları
Net Asgari Ücret 338,88
Brüt Asgari Ücret 429,01
  • Sosyal güvenlik primi ödemesi (14%)
60,06
  • İşsizlik sigortası fonu ödemesi (1%)
4,29
  • Gelir vergisi (15%)*
22,52
  • Asgari geçim indirimi**
32,18
  • Damga vergisi (0,759%)
3,26
Toplam Kesinti Tutarı 90,13
İşverene Maliyeti
  • Brüt asgari ücret
429,01
  • Sosyal güvenlik primi işveren payı (15,5%)***
66,50
  • İşverenin işsizlik sigortası fonuna katkısı (2%)​​
8,58
İşverene Toplam Maliyeti 505,09
* Gelir vergisinin hesaplanması:​​ [(429,01 – 60,06 – 4,29) x 0,15] – 32,18 = 22,52
** Bekâr, çocuksuz çalışanlar için geçerlidir; medeni durum ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir.​
*** Yasal süresinde ödenen primler için bir teşvik olarak beş puanlık bir indirim (%20,5’ten %15,5’e) uygulanır.

Kaynak: 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Veriler 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerlidir
1 ABD doları = 6,86 TL (1 Temmuz 2020 kuru esas alınmıştır)​
Elektrik Maliyeti
​​​Elektrik Maliyeti
​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Sözleşmeli Elektrik Tedarik Şirketlerinden Tüketicilere Yönelik Elektrik Satış Tarifesi​

Dağıtım Sistemi Kullanıcıları​
​​​Kapasite​ Aktif Enerji + Dağıtım​​

Reaktif Enerji​
Kapasite Dâhilinde Kapasite Aşımı Standart​​ ​Gündüz ​​Yoğun Saatler​ ​Gece​
Kuruş/kWh Kuruş/k​Wh​​​ Kuruş/kWh Kuruş/kWh​ ​Kuruş/kWh​ Kuruş/kWh ​Kuruş/kWh​
Orta Gerilim
Çift Dönem
Endüstri​ 308,4076​ 616,8152 ​58,3534 ​59,0259 ​91,1790 ​33,0753 ​30,2874
​Tek Dönem​
Endüstri YOK YOK​​ ​59,1740 59,8467 91,9998 33,8960 30,2874
Düşük Voltaj​
Tek Dönem
Endüstri YOK YOK 65,6963 66,3688 98,5219 40,4182 30,2874
Özel Elektrik Tedarikçilerinin Tüketicilere Yönelik Sistem Kullanım Tarifeleri*
​​ Kapasite
Dağıtım Tarifesi
Reaktif Enerji
Kapasite Dâhilinde​​ Kapasite Aşımı​
Kuruş/kWh Kuruş/kWh Kuruş/kWh ​ Kuruş/kWh
Orta Gerilim
Çift Dönem
Endüstri 308,4076 616,8152 9,2797 30,2874
Tek Dönem
Endüstri YOK​​ YOK​​ 10,2502​ 30,2874
Düşük Voltaj
Tek Dönem
Endüstri YO​K​ YOK​ ​15,8592 30,2874
Kasım-Mart dönemi için çoklu tarife uygulaması: 07.00-18.00 gündüz; 18.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-07.00 gece.
Nisan-Ekim dönemi için çoklu tarife uygulaması: 06.00-17.00 gündüz; 17.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-06.00 gece.​
Kapasite Dâhilinde: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücü” üzerinden kW başına hesaplanan ve dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık sabit ücret.
Kapasite Aşımı: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücünü” aşan güç için kW başına hesaplanarak dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık ücret.
Çift Dönemli Tarife: “Dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden uygulanan dağıtım ücreti” + bağlantı sözleşmesinde belirtilen kW başına hesaplanan kapasite yükü + “sözleşme gücünü” aşan güç (kw olarak) için kapasite aşım ücretinden oluşan tarife sınıfı.
Tek Dönemli Tarife: Sadece dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden dağıtım ücreti için uygulanan tarife sınıfı.
*Aktif enerji, fiyatı tüketici ile tedarikçi arasında çift taraflı olarak belirlendiği için tabloya yansıtılmamıştır.
Elektrik Faturasının Hesaplanması:
[(Tüketim (kWh) x Aktif Enerji Fiyatı* (Kuruş/kWh) x 1,02**) + (Tüketim (kWh) x Dağıtım Tarifesi (Kuruş/kWh))] x 1,18***
Aktif Enerji Fiyatı*:Tüketiciler sözleşmeli elektrik tedarik şirketlerinden tabloda belirtilen fiyatlarla veya özel elektrik tedarikçileriyle çift taraflı olarak kararlaştırılan fiyatlarla elektrik alabilirler.
**Fonlar (elektrik fonu %1, elektrik tüketim vergisi %1)
***KDV % 0,18
Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
Sanayi Amaçlı Su Maliyeti
Sanayi Amaçlı Su Maliyeti
Referans Fiyat ABD doları/m3​
Müşteri Türü Su Atık Su Su KDV (%)
Endüstri 1,76 Dâhil​ 8
Referans Fiyat ABD doları/m3
Organize
Sanayi Bölgeleri (OSB)
Su Su KDV​ (%)
Atık Su
Atık Su KDV (%)
Eskişehir OSB 0,11 ​8
​0,10
​8
Antalya OSB 0,11 ​8 ​- ​-
Kaynak: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi
1 ABD doları = 6,86 TL (1 Temmuz 2020 kuru esas alınmıştır)​
Doğal Gaz Maliyeti
Doğal Gaz Maliyeti
BOTAŞ ile Doğal Gaz Satış Sözleşmesi İmzalamış Tüketicilere Yönelik Gaz Satış Tarifesi
  TL/kWh TL/Sm³
300.000 Sm³’ün altı 0,11763647 1,251652
OSB 0,12638816 1,393000
300.001 Sm³’ün üstü 0,13157895 1,40000
Gaz Faturasının Hesaplanması:
Tüketim (Sm³) x (Sm³ Başına Tarife + 0,023 TL* + Sm³ Başına Ulaşım Tarifesi**) x 1,18***
*0,023 TL/Sm³: Özel Tüketim Vergisi
**Ulaşım Tarifesi/Sistem Kullanım Tarifesi (ilgili gaz dağıtım şirketlerinin internet sitelerine bakınız)
*** %0,18 KDV

Kaynak: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)
ÖTV ve KDV hariç​

Geniş Bant Hizmeti Ücretleri
Genişbant Hizmeti Ücretleri​​​
​Fibernet ve Hipernet (ABD doları/ay)​
İndirme Hızı (Mbps) – sınırsız tarife​ Fiyat
24’e kadar 13,84
35’e kadar 16,02
50’ye kadar 20,39
100’e kadar 21,85
1000’e kadar 127,41
Metro Ethernet ve G.SHDSL İhtiyaca göre değişiklik gösterir
Kaynak: TTNET, Superonline
Tüm vergiler dâhildir.
1 ABD doları = 6,86 TL (1 Temmuz 2020 kuru esas alınmıştır)​