Pazartesi - Cuma8AM - 6PM
OfisTrump Towers No:12 18.Kat 1801

HomeNeden Türkiye

Neden Türkiye

Kesintisiz Reform Süreci
Türk hükümeti, nitelikli işgücü, yenilikçi üretim, sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir bir çevre ve kalkınma için uluslararası iş birliği için yapılan reformlara her zaman öncelik vermiştir.
Stratejik Konum
Türkiye, hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney eksenleri arasında doğal bir köprü işlevi görerek büyük pazarlar için etkin ve uygun maliyetli bir merkez konumundadır.
Nitelikli ve Uygun Maaliyetli İş gücü
Türkiye, 32,7 milyon kişilik iş gücüyle Avrupa'nın üçüncü en büyük iş gücü havuzunu oluşturmaktadır.
Geniş İç ve Bölgesel Pazarlar
Türkiye'nin ekonomik kalkınma performansı, kişi başına milli gelirin 2002 yılında 3.581 ABD doları iken 2018 yılında 9.632 ABD doları seviyesine yükselmesini sağlamıştır.
Güçlü Ekonomi
Türkiye ekonomisi, 2003 ve 2018 yılları arasında rekor bir büyüme kaydederek 2003 yılında dünyanın 18. büyük ekonomisi iken 2018 yılında 13. sıraya yükselmiştir .
Elverişli Nüfus
Avrupa’da yaşlanan ve azalan nüfus gibi önemli zorluklarla karşı karşıya olan yatırımcılar, Türkiye'nin genç ve iyi eğitimli nüfusunu önemli bir avantaj olarak değerlendirmektedir.
Liberal Yatırım Ortamı
Türkiye’nin yatırım mevzuatı, uluslararası standartlara uygunluğu ve sadeliğinin yanında tüm yatırımcılara eşit muamele sunmaktadır.
Kazançlı Teşvikler
Türkiye , hem sıfırdan yatırım hem de genişleme yatırımı projeleri için başlangıç maliyetlerinin en aza indirilmesi ve yatırım getirilerinin hızlandırmasını destekleyen kapsamlı bir yatırım teşvik programı sunmaktadır.
Sektörel Fırsatlar
Türkiye, rekabet avantajına sahip olduğu farklı sektörlerde çok sayıda fırsat sunmaktadır.