Pazartesi - Cuma8AM - 6PM
OfisTrump Towers No:12 18.Kat 1801

HomeTeşvik Rehberi

Gayrimenkul Yatırım Ajansı

Teşvik Rehberi

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDAKİ EN REKABETÇİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMLERİNDEN BİRİ.
GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDAKİ EN REKABETÇİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMLERİNDEN BİRİ.
İMALAT, HİZMET VE AR-GE'DE SIFIRDAN YATIRIM VE GENİŞLEME YATIRIMI PROJELERİ İÇİN ÖZENLE TASARLANMIŞ KAPSAMLI PAKETLER.
İMALAT, HİZMET VE AR-GE’DE SIFIRDAN YATIRIM VE GENİŞLEME YATIRIMI PROJELERİ İÇİN ÖZENLE TASARLANMIŞ KAPSAMLI PAKETLER.
ULUSLARARASI VE YERLİ YATIRIMCILARA EŞİT MUAMELE.
ULUSLARARASI VE YERLİ YATIRIMCILARA EŞİT MUAMELE.
TEŞVİKLER VE VERGİ İNDİRİMLERİNE SÜREKLİ ARTAN ERİŞİM KOLAYLIĞI.
TEŞVİKLER VE VERGİ İNDİRİMLERİNE SÜREKLİ ARTAN ERİŞİM KOLAYLIĞI.
FARKLI SEKTÖR VE ÖLÇEKLERE GÖRE SUNULAN TEŞVİKLER.
FARKLI SEKTÖR VE ÖLÇEKLERE GÖRE SUNULAN TEŞVİKLER.
ULUSLARARASI YATIRIMCILARA 2018 YILINDA TOPLAM 42,5 MİLYAR TL YATIRIM TUTARINA SAHİP 333 ADET YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENMİŞTİR. BU KAPSAMDA 22.440 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.
ULUSLARARASI YATIRIMCILARA 2018 YILINDA TOPLAM 42,5 MİLYAR TL YATIRIM TUTARINA SAHİP 333 ADET YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENMİŞTİR. BU KAPSAMDA 22.440 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.
Türkiye Cumhuriyeti, hem sıfırdan yatırım hem de genişleme yatırımı projeleri için başlangıç maliyetlerinin en aza indirilmesi ve yatırım getirilerinin hızlandırmasını destekleyen kapsamlı bir yatırım teşvik programı sunmaktadır.
Bu teşvikler aynı zamanda teknoloji transferi ve ekonomik kalkınma için önemli alanlar olarak sınıflandırılan öncelikli sektörlerdeki projeler için de uyarlanabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti yatırımcılara; Ar-Ge ve inovasyon projeleri ve ilâve istihdam için sunduğu destek programlarının yanı sıra ihracatçılara çeşitli hibeler, teşvikler ve krediler yoluyla da destek olmaktadır.
TGB’lerin sağladığı avantajlar
 • Yazılım geliştirme, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
 • TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.
 • Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşamaz.
 • Bölgede başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırım, işletmeci şirketin uygun bulması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapılabilir.
 • 31 Aralık 2023 tarihine kadar SGK primi işveren payının %50’si devlet tarafından karşılanacaktır.
 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştirme projeleri kapsamında ithal edilecek ürünler gümrük vergisinden, düzenlenecek evraklar ise damga vergisinden muaftır.

Teşvik Unsurları

Yatırım Teşvikleri
  • Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları

   Yatırım bölgesine bakılmaksızın makine ve ekipman alımında vergi muafiyeti.

   KDV İstisnası
   KDV İstisnası
   Gümrük Vergisi Muafiyeti
   Gümrük Vergisi Muafiyeti
   Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

   Daha az gelişmiş bölgelerde yapılacak yatırımlar için daha yüksek teşvikler. (Orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi için yatırım bölgesine bakılmaksızın yüksek oranlarda teşvikler sunan Öncelikli Yatırım Teşvik Uygulamaları dâhil)

   KDV İstisnası
   KDV İstisnası
   Gümrük Vergisi Muafiyeti
   Gümrük Vergisi Muafiyeti
   Kurumlar Vergisi İndirimi
   Kurumlar Vergisi İndirimi
   Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)
   Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)
   Sosyal Sigortalar Prim Desteği (Çalışan Payı)
   Sosyal Sigortalar Prim Desteği (Çalışan Payı)
   Gelir Vergisi Stopajı Desteği
   Gelir Vergisi Stopajı Desteği
   Faiz Oranı Desteği
   Faiz Oranı Desteği
   Arazi Tahsisi
   Arazi Tahsisi
   KDV İadesi
   KDV İadesi
   Emlak Vergisi Muafiyeti
   Emlak Vergisi Muafiyeti
   Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

   İthalat oranı yüksek alanlarda yüksek teşvikler.

   KDV İstisnası
   KDV İstisnası
   Gümrük Vergisi Muafiyeti
   Gümrük Vergisi Muafiyeti
   Kurumlar Vergisi İndirimi
   Kurumlar Vergisi İndirimi
   Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)
   Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)
   Sosyal Sigortalar Prim Desteği (Çalışan Payı)
   Sosyal Sigortalar Prim Desteği (Çalışan Payı)
   Gelir Vergisi Stopajı Desteği
   Gelir Vergisi Stopajı Desteği
   Faiz Oranı Desteği
   Faiz Oranı Desteği
   Arazi Tahsisi
   Arazi Tahsisi
   KDV İadesi
   KDV İadesi
   Emlak Vergisi Muafiyeti
   Emlak Vergisi Muafiyeti
   Proje Bazlı Yatırım Teşvik Uygulamaları

   Türkiye için kritik öneme sahip alanlarda terzi usulü teşvikler.

   KDV İstisnası
   KDV İstisnası
   Gümrük Vergisi Muafiyeti
   Gümrük Vergisi Muafiyeti
   Kurumlar Vergisi İndirimi
   Kurumlar Vergisi İndirimi
   Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)
   Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)
   Sosyal Sigortalar Prim Desteği (Çalışan Payı)
   Sosyal Sigortalar Prim Desteği (Çalışan Payı)
   Gelir Vergisi Stopajı Desteği
   Gelir Vergisi Stopajı Desteği
   Faiz Oranı Desteği
   Faiz Oranı Desteği
   Arazi Tahsisi
   Arazi Tahsisi
   KDV İadesi
   KDV İadesi
   Altyapı Desteği
   Altyapı Desteği
   Enerji Desteği
   Enerji Desteği
   Sermaye Katkısı
   Sermaye Katkısı
   Alım Garantisi
   Alım Garantisi
   İzin-Ruhsat-Lisans Süreçlerinde Kolaylık
   İzin-Ruhsat-Lisans Süreçlerinde Kolaylık
   Nitelikli Personel Desteği
   Nitelikli Personel Desteği
   Hibe Desteği
   Hibe Desteği
   Emlak Vergisi Muafiyeti
   Emlak Vergisi Muafiyeti
   Diğer Destekler (KOSGEB)

   KOBİ’ler için hibe ve kredi imkânları.

   Faiz Oranı Desteği
   Faiz Oranı Desteği
   Hibe Desteği
   Hibe Desteği
   Diğer Destekler (Bölgesel Kalkınma Ajansları)

   Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmayı ve rekabet gücünü artırmak için belirli yatırım alanlarında hibe desteği sağlamaktadır.

   Hibe Desteği
   Hibe Desteği